PvdA, GroenLinks, D66 en de SP stellen vragen aan college over de Eems en de Dollard

De PvdA Statenfractie Groningen maakt zich, samen met GroenLinks, D66 en de SP, zorgen over de veiligheid en het milieu van de Eems en de Dollard. De tijverschillen worden steeds groter door de manier van beheer, de dijken moeten daarom steeds hoger en in Delfzijl moet de waterkering in de dijken steeds vaker dicht. Maar ook is de rivier troebel door het vele slib dat door de grote en diepe vaargeulen heen en weer wordt geperst bij Eb en Vloed, dat het water zuurstofloos is. Dat is voor vissen, plantgroei en voor vogels rampzalig. De PvdA, GroenLinks, D66 en de SP willen graag dat er op een nieuwe manier gekeken wordt om de problemen te lijf te gaan, voor een schonere riviermonding en een veilige kust. Hierover hebben deze partijen vandaag vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Meer… PvdA