Recordaantal (V)MBO’ers en HBO’ers van start bij STC-Group

Dit schooljaar is een recordaantal VMBO’ers, MBO’ers en HBO’ers van start gegaan met hun opleiding bij de STC-Group. Er is sprake van een spectaculaire stijging van 25% van het totale studentenaantal op het Scheepvaart en Transport College (VMBO en MBO) en bij de vier HBO-opleidingen die worden aangeboden onder de vlag van de Rotterdam Mainport University. Het VMBO van de STC-Group is nu het grootste technische VMBO van Nederland.

In- en externe groeifactoren
Aan de forse groei van het aantal ingeschreven leerlingen, deelnemers en studenten ligt een aantal interne en externe factoren ten grondslag. Erik Hietbrink, voorzitter van het College van Bestuur van de STC-Group zegt hierover: “De STC-Group heeft de afgelopen jaren € 40 miljoen extra geïnvesteerd in nieuwe gebouwen, simulatoren, opleidingsschepen en de kwaliteit van het lesmateriaal, docenten en ander personeel. Daardoor blijven onze opleidingen prima aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven en kunnen wij, voor een aantal opleidingen, naast een stagegarantie ook een baangarantie afgeven. Dit vergroot zeker in economisch zware tijden de aantrekkelijkheid van onze vakinstelling.”

Een groot aantal van de door de STC-Group aangeboden opleidingen heeft een technisch karakter. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opleidingen Procestechniek, maar ook voor alle nautische opleidingen. Hietbrink: “Het Nederlandse bedrijfsleven heeft dringend behoefte aan technisch geschoolde medewerkers. Het technisch onderwijs staat in de schijnwerpers van overheden en bedrijfsleven en jongeren worden aangespoord te kiezen voor techniek. De aanpak van de uitgezette koers van investeren in kwaliteit en concentratie van kennis is succesvol gebleken. Hierdoor is de STC-Group uitgegroeid tot de grootste maritieme opleider van Nederland. De STC-Group draagt hiermee fundamenteel bij aan het oplossen van arbeids-marktvraagstukken voor de ruggengraat van de Nederlandse economie. De STC-Group verwacht ook volgend jaar nationaal en internationaal snel door te groeien onder verder behoud van kwaliteit en kansen voor onze gediplomeerden.”

Meer… STC-Group