Reddingshelikopters voldoen over het algemeen aan eisen

De Search and Rescue (SAR) helikopters van Rijkswaterstaat voldoen met uitrusting en personeel over het algemeen aan de eisen van de aanbesteding. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van het Netherlands Aerospace Centre (NLR).

Aanleiding voor het onderzoek was een verzoek van de Tweede Kamer om een onafhankelijk onderzoek naar de geschiktheid van de helikopters voor de SAR-taak aan de hand van de gehanteerde eisen bij de aanbesteding.

SAR-taak
De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor een adequate Search and Rescue-organisatie om op zee mensen in nood te zoeken en te redden. Per 1 januari 2014 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten de ambitie voor de reddingscapaciteit te verwezenlijken met een uitbesteding aan de markt. Rijkswaterstaat is destijds een aanbestedingsprocedure gestart waarmee de SAR-taken met helikopters voor een periode van 5 jaar door een marktpartij worden uitgevoerd. Daarna voert Defensie de SAR-taak uit met NH90 helikopters. De opdracht is eind 2014 gegund aan Noordzee Helikopters Nederland. Met het nieuwe contract wordt met beter uitgeruste helikopters gevlogen dan voorheen.

Het NLR concludeert dat de gecontracteerde helikopters over het algemeen voldoen aan de eisen van de aanbesteding. Met deze helikopters is de reddingscapaciteit uitgebreid van 4 naar 16 personen. Het lucht- en ruimtevaartinstituut ziet een paar kleine aandachtspunten zoals het ontbreken van een tweede flowmeter op een zuurstoffles en de automatische piloot die pas werkt na het invoeren van een uitgepeild baken. Het onderzoek bevestigt de eerdere conclusie dat voor de komende vijf jaar een kwalitatief goede SAR-dienstverlening is gewaarborgd.

Meer… Rijkswaterstaat