Regiogemeenten en provincie tekenen Intentieovereenkomst havenontwikkeling

Namens de provincie Noord-Holland heeft de Commissaris van de Koningin, de heer J. Remkes, vandaag een intentieovereenkomst over de havenontwikkeling getekend met vijf regiogemeenten in de Kop van Noord-Holland.

De betreffende gemeenten Wieringen, Zijpe, Texel, Anna Paulowna en Den Helder zijn zeer tevreden met deze stap waarin de partijen de intentie uitspreken gezamenlijk op te trekken in de havenontwikkeling. De verbonden partijen zijn allen betrokken bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor havenontwikkeling en bij de lobby naar Den Haag om daar de mogelijkheden voor de regio voor het voetlicht te brengen.

De havenontwikkeling van Den Helder draagt bij aan een duurzame economische ontwikkeling van de kop van Noord Holland. Met de ontwikkeling van de haven kunnen Den Helder en de regio aansluiten bij de ambities van het rijk en de EU op gebied van duurzame energie en de potenties van de regio ten volle benutten.

De ondertekening vond plaats tijdens een bezoek van de Commissaris van de Koningin aan de regio. Tijdens dit bezoek zijn de verschillende ontwikkelingen in de regio doorgesproken, waaronder de havenontwikkeling in de Kop van Noord-Holland en zijn de resultaten van de marktanalyse ‘havenontwikkeling’ bekend gemaakt.

Marktanalyse: haven Den Helder belangrijk voor offshore energy markt
Buck Consultants International heeft in opdracht van de gemeente Den Helder het marktperspectief onderzocht van de geambieerde havenontwikkeling. Uitgangspunt daarvan is een havenspecialisatie op met name offshore energy. Het onderzoek is verricht onder een aantal grote bedrijven rondom de offshore sector. Uit het onderzoek blijkt dat Den Helder zich toe zou moeten leggen op de volgende trends in de offshore energie industrie: levensduurverlenging van bestaande offshore platformen, winning van ondiepe gasvelden in de Noordzee, ontmanteling van uitgeproduceerde platformen, biomassa en op de sector offshore wind. Deze trends worden door zowel Europa als door Rijk, provincie, regiogemeenten en de markt als belangrijke toekomstige markt gezien. Het onderzoek geeft verder aan dat de markt de haven van Den Helder als potentiële speler ziet op deze markten.

Binnenkort is de ondertekende intentie te vinden op www.denhelder.nl, ‘havenontwikkeling’.

Bron: Gemeente Den Helder, 04-10-2010;