Reorganisatie terminal Rotterdam heeft negatieve impact op resultaat Odfjell

In de tankterminalactiviteiten werd een negatieve ebitda van 10 miljoen USD geboekt in het eerste halfjaar als gevolg van de impact van de reorganisatiekosten voor de terminal in Rotterdam, die 11,8 miljoen USD beliepen. Als gevolg van de reorganisatie is de kostenbasis van de terminal aanzienlijk verbeterd. De tankterminal in Rotterdam buiten beschouwing gelaten, leverde deze activiteit een ebitda van 1,8 miljoen USD in het tweede kwartaal.

Meer… Trends.be