Reparatie grendelinstallatie Brug over de Noord (N915)

Vanaf 24 februari tot en met 8 maart zal Rijkswaterstaat reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan de grendelinstallatie van de Brug over de Noord (N915).

Tijdens de reparatiewerkzaamheden aan de grendelinstallatie is brugbediening niet mogelijk. Laag scheepvaartverkeer kan ongehinderd blijven passeren. De werkzaamheden zullen geen hinder opleveren voor het wegverkeer. Wel kan er sprake zijn van enige hinder bij de afronding van de werkzaamheden in verband met het uitvoeren van enkele test-brugopeningen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.vaarweginformatie.nl of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).