Rijkswaterstaat haalt scheepswrak IJsselkogge boven water

Het scheepswrak van een kogge uit de vijftiende eeuw, dat vorig jaar is gevonden bij Kampen, wordt uit de IJssel gehaald. De archeologische vondst kwam aan het licht tijdens voorbereidende werkzaamheden van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Na zorgvuldig overleg met de provincie Overijssel, de gemeente Kampen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Rijkswaterstaat besloten om de vijftiende-eeuwse kogge boven water te halen. Dit is beter voor de waterveiligheid en de scheepvaart.

‘Het wrak opgraven is niet duurder dan het wrak in de bodem laten liggen’, aldus Hans Brouwer van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier. ‘Laten we de kogge liggen, dan moeten we extra maatregelen nemen om het schip te beschermen, bijvoorbeeld met een stenen onderwaterdrempel. Dit zou echter weer een obstakel zijn voor de scheepvaart. Naast de voordelen voor waterveiligheid en scheepvaart kunnen de mensen leren van ons rijke Hanzeverleden, waar de kogge onlosmakelijk mee verbonden is.’ Uit archeologisch onderzoek bleek eerder al dat het gevonden schip doelbewust is afgezonken om de IJssel in bedwang te houden. De kogge is grotendeels intact. In de nabijheid zijn nog twee kleinere rivierschepen en onderdelen van de kogge aangetroffen. Hans Brouwer van Ruimte voor de Rivier: ‘Hiermee kon men de onstuimige en verzandende IJssel in de gewenste richting sturen, zeg maar middeleeuws watermanagement.’

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Het scheepswrak van de kogge is ontdekt tijdens een verkenning van de bodem met sonarapparatuur. Dat onderzoek tussen Zwolle en Kampen werd uitgevoerd voor het Ruimte voor de Rivierproject Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Dit project wordt sinds dit jaar uitgevoerd in combinatie met de realisatie van het Reevediep, een aftakking tussen de IJssel en het Drontermeer, onder de naam Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De maatregelen hebben als doel het gebied van Zwolle tot en met Kampen in de toekomst te beschermen tegen hoogwater op de IJssel.

Water4daagse
Op zaterdag 23 maart aanstaande geeft onderwaterarcheoloog Wouter Waldus namens Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier tijdens de Water4daagse in Kampen een presentatie over middeleeuws watermanagement. Ook kunnen belangstellenden een rondleiding volgen op de reconstructie van de Kamper kogge die in deze haven ligt. Meer informatie hierover staat op www.water4daagse.nl.

Meer… Rijkswaterstaat