Rijkswaterstaat houdt storm langs kust in de gaten

Het Watermanagementcentrum Nederland van Rijkswaterstaat houdt de waterstanden langs de kust nauwlettend in de gaten, omdat hoge standen worden verwacht langs de kust. Dit komt doordat er een noordwesterstorm komt te staan boven de Noordzee. Rijkswaterstaat geeft in dit soort situaties 12 uur van te voren een (voor)waarschuwing of alarmering uit aan waterkeringbeheerders, zoals waterschappen en daarnaast aan onder andere provincies en veiligheidsregio’s. Deze beheerders kunnen dan tijdig maatregelen nemen, zoals het sluiten van keringen.

Waarschuwingen
De verwachting is dat er waarschuwingen voor de sectoren West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl zullen worden gegeven voor het hoge water vanaf 12:00 donderdagmiddag bij Hoek van Holland. Deze standen komen gemiddeld een keer per jaar tot een keer per twee jaar voor. Mogelijk volgen er ook (voor) waarschuwingen voor de nacht van donderdag op vrijdag voor de sectoren West Holland en Den Helder. De Hollandsche IJsselkering tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den Ijssel is gesloten vanaf 4 januari vanwege de hoge waterstanden. De verwachting is dat de kering dicht blijft tot vrijdag 6 januari 12:00 uur.

De kust is ingedeeld in zes verschillende sectoren. Per sector kan er, afhankelijk van de hoogte van de waterstanden die verwacht worden, een (voor)waarschuwing of alarmering uitgaan. Omdat tijdstippen van hoogwater en de ontwikkeling van de storm niet langs de hele kust hetzelfde is, kan dit dus variëren.

Rijkswaterstaat stelt waterstandsverwachtingen op en geeft deze uit aan waterkeringbeheerders.

Meer… Rijkswaterstaat