Rijkswaterstaat sluit nieuwe Raamovereenkomst Hydrografie

Op 16 oktober heeft Rijkswaterstaat een Raamovereenkomst Hydrografie getekend met tien bedrijven/bedrijvencombinaties. Deze bedrijven zullen metingen gaan verrichten waardoor Rijkswaterstaat “ogen en oren” onder water heeft en haar taken kan uitvoeren om Nederland veilig en bereikbaar te houden.

Bodem
Hydrografische metingen geven inzicht in de ligging en diepte van de bodem. Ook wrakken of andere objecten worden met deze metingen (PDF, 507,6 kB) Download is over enkele minuten beschikbaar gedetecteerd. Op basis van deze informatie bepaalt Rijkswaterstaat onder andere of de kust moet worden opgehoogd en of vaarwegen gebaggerd moeten worden. Kortom een goede en betrouwbare hydrografische informatievoorziening stelt Rijkswaterstaat in staat om effectieve maatregelen te treffen zodat Nederland droge voeten houdt en de hoofdvaarwegen veilig en bereikbaar zijn én blijven.

Van aanbesteding naar opdrachtverlening
De Raamovereenkomst Hydrografie is na een Europese aanbesteding tot stand gekomen. Het heeft een looptijd van drie jaar met een optie tot verlenging van twee keer een half jaar. Vanaf medio november 2013 start Rijkswaterstaat met het uitvragen van diensten aan de gecontracteerde marktpartijen. Per januari 2014 kan worden gestart met de uitvoering van de nadere overeenkomsten.

Gecontracteerde partijen
Combinatie Aquifer Advies bv/ Baggerbedrijf de Boer bv, Deep bv, Geo Plus Survey bv, GEOxyz bvba, Instituut Geodesie Limburg bv, MG3 Belgium bvba, Periplus Consultancy bv, Combinatie Het Tijdelijk Handelsvennootschap Eurosense Planning & Engineering NV / Eurosense Belfotop nv, Fugro Survey bv en Aqua Vision bv.

Meer… Rijkswaterstaat