Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Rijkswaterstaat zoekt ijsbrekers

Rijkswaterstaat zoekt opdrachtnemers voor het “bevaarbaar” houden van de hoofdvaarweg Amsterdam-Lemmer op het IJsselmeer, Markermeer en gedeeltes van de randmeren en Ketelmeer tijdens ijsgang.

De vaarweg Amsterdam – Lemmer behoort tot de hoofdvaarroute voor het verkeer over water van Amsterdam naar Delfzijl. Rijkswaterstaat werkt, zomer en winter, aan vlot en veilig verkeer op haar (hoofd)waterwegen. Om dit te realiseren tijdens een ijsperiode is de inzet van ijsbrekers noodzakelijk. Voor het uitvoeren van ijsbrekende werkzaamheden op de (hoofd)vaarwegen in het IJsselmeergebied besteedt Rijkswaterstaat een prestatiecontract aan. De looptijd van het contract is van november 2016 tot en met mei 2019.

De aanbestedingsdocumenten vanaf TenderNed, Zaaknummer 31118328.