Rotterdam kan schip schoon maken

De zeescheepvaart is lang niet de grootste luchtvervuiler in de Rijnmond. Maar ook aan de emissie van broeikasgassen door schepen valt nog genoeg te doen, want sommige schepen zijn echte vuilbakken. Slechts 3 procent van de totale CO2-uitstoot in de Rotterdamse regio is afkomstig van de grote zeescheepvaart.

Bron: Nieuwsblad Transport, 11-07-2007;