ROVC bedient complete maritieme sector met TechAcademy Maritiem

Cursistmaritieme sector

ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, start met de TechAcademy Maritiem. De Academy speelt in op specifieke opleidingsbehoeften uit de maritieme sector. Zo zijn de cursusdagen aaneengesloten, worden uitsluitend maritieme cases behandeld en komen de docenten uit de maritieme sector. Daarbij leren de cursisten alleen dat wat nodig is voor hun dagelijkse praktijk. De TechAcademy Maritiem is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende spelers uit de binnenvaart, zeevaart, offshore en scheepsbouw, zoals IHC Merwede, Fugro en ThyssenKrupp Veerhaven.

De TechAcademy Maritiem, voorheen bekend als Scheepvaart & Offshore Academy, is 1,5 jaar geleden gestart en slaat zeer goed aan in de branche. Dit blijkt uit de groeiende vraag naar specifieke maritieme opleidingen. Hierop is het cursusaanbod uitgebreid en is de naam van de Academy omgedoopt tot TechAcademy Maritiem. Een voorbeeld van een nieuwe opleiding is Matroos-Motordrijver voor de binnenvaart. Tot voor kort bestond er geen opleiding die een Matroos-Motordrijver klaarstoomt voor de specifieke technische werkzaamheden op een schip. Daarnaast hebben rederijen behoefte aan communicatietrainingen. Hierom is de training ‘Leiderschap en communicatie voor zeevarenden’ ontwikkeld.

“Wij hebben belangrijke spelers uit de maritieme branche bij elkaar gebracht en geïnventariseerd welke opleidingsbehoefte er was. Dit heeft ertoe geleid dat de complete maritieme sector nu bediend wordt”, aldus Maartje Mikx, programmamanager bij ROVC. “Samen met onze klanten nemen we de concrete functies onder de loep: wat moet bijvoorbeeld een Matroos-Motordrijver precies kennen en kunnen om zijn vak goed uit te oefenen? De werkzaamheden en competenties staan dus altijd centraal.”

Meer… Tech Academy Maritiem