Royal Haskoning neemt deel aan economische missie naar Rusland

Advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning neemt van 19 tot en met 21 oktober deel aan de economische missie naar Rusland, die onder leiding staat van minister-president Rutte en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Royal Haskoning richt zich tijdens de reis vooral op kansen in de sectoren industrie, energie en gezondheidszorg.

De missie heeft een sterk economisch karakter en richt zich vooral op de mogelijkheden voor het Nederlands bedrijfsleven nu Rusland zijn economie moderniseert. Aangevoerd door VNO-NCW-voorzitter Wientjes ontmoet een delegatie van diverse vertegenwoordigers van Nederlandse multinationals, waaronder Frank Heemskerk, lid van de Raad van Bestuur van Royal Haskoning, de Russische president Medvedev. Ook het Holland Russia Trade Dinner, diverse seminars en bedrijfsbezoeken moeten voor nieuwe contacten en de verdieping van bestaande relaties tussen Nederlandse en Russische bedrijven zorgen.

In Sint Petersburg wordt door minister Schultz van Haegen een bezoek gebracht aan de stormvloedkering. Royal Haskoning is al vanaf de jaren negentig bij dit omvangrijke project betrokken. Royal Haskoning werkt in Rusland al geruime tijd vanuit haar kantoren in Moskou, Sint Petersburg en Sakhalin aan verschillende projecten op het gebied van olie en gas, industrie, milieu, havens en waterwegen.

Daarnaast draagt Royal Haskoning als lid van de Project Groep Delta bij aan een duurzame ontwikkeling van het Yamal-project. Daarbij gaat het om een gasontwikkelingsproject in Noord-Siberië met zowel on shore als off shore gasreserves, waarbij milieuaspecten, de ontwikkeling van nieuwe gasinfrastructuur en havenontwikkeling een belangrijk onderdeel vormen. Verder adviseert Royal Haskoning verschillende bedrijven in Rusland op het gebied van op- en overslag van goederen en de levensmiddelenindustrie.

Meer… Royal Haskoning