Royal Haskoning presenteert duurzaam masterplan voor Kameroense havenstad

Royal Haskoning heeft onlangs onder grote belangstelling van onder meer financiële instellingen in Kameroen het masterplan en de managementstrategie gepresenteerd voor het Kribi Industrial Port complex. Het plan en de strategie vormen de basis voor de ontwikkeling van een nieuw industriegebied van 26.000 ha en een stad voor 350.000 inwoners in de omgeving van de haven die momenteel wordt aangelegd. Duurzame economische en sociale ontwikkeling staan hierbij centraal, zodat de lokale bevolking maximaal kan profiteren van de vooruitgang.

De aanwezigheid van waardevolle grondstoffen, zoals ijzer en bauxiet, zorgt in Kameroen voor een enorme economische impuls. Verschillende internationaal opererende ondernemingen op het gebied van de petrochemie en de mijnbouw hebben inmiddels interesse getoond om in het land grootschalig te investeren. De haven die momenteel in Kribi wordt aangelegd speelt een cruciale rol in de economische ambities van Kameroen. Daardoor is het land straks niet alleen beter in staat om zijn waardevolle grondstoffen te exporteren, maar dalen eveneens de importkosten omdat er veel grotere schepen kunnen aanleggen dan in andere havens.

Royal Haskoning is door de Kameroense overheid gevraagd om een masterplan en een managementstrategie te ontwikkelen waarin duurzame economische en sociale ontwikkeling centraal staan, zodat de lokale bevolking maximaal kan profiteren van de vooruitgang en de natuur zo weinig mogelijk wordt aangetast. Het plan voorziet onder meer in de aanleg van wegen en spoorwegen die de haven met Kribi moeten verbinden. Daarnaast is in de omgeving van de haven een nieuw industriegebied van 26.000 ha voorzien met drie verschillende zones. De eerste zone is voor de zware industrie met kans op milieuhinder, zoals geur en geluid. Daaromheen komt een zone voor de middelzware industrie, zoals metaalbedrijven. Verder fungeert de derde zone als milieubuffer tussen de zware industrie en de kwetsbare Lobé-rivier. Deze rivier eindigt in een waterval in zee en staat op de nominatie als Unesco-werelderfgoed. Andere duurzame elementen zijn onder meer het vrijwaren van de kustzone voor zware industrie, zodat de lokale bevolking hier eveneens met visserij en toerisme een inkomen kan verdienen. Daarnaast heeft Royal Haskoning geadviseerd om de aanleg van snel- en spoorwegen evenals hoogspanningsleidingen te combineren zodat het landschap minimaal wordt aangetast. Ook zijn er verschillende opties aangedragen om in de toekomst energie uit afval te winnen en het waterverbruik door de industrie te verminderen.

De Kameroense overheid verwacht op termijn volop nieuwe werkgelegenheid als gevolg van de economische ontwikkelingen. Daarom heeft Royal Haskoning eveneens een blauwdruk gemaakt voor een duurzame stad met goede sanitaire voorzieningen, elektriciteit en wegen voor 350.000 inwoners die als voorbeeld kan dienen voor andere nieuwe steden in het land.

Meer… Royal Haskoning