Ruiming Engelse zeemijn nabij Breskens

Tijdens werkzaamheden in de Westerschelde ter hoogte van de jachthaven van Breskens is op 30 april 2014 een explosief aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een Engelse zeemijn van 118kg, die gebruikt werd in de Eerste Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de opdracht gekregen om deze zeemijn te verplaatsen en te vernietigen.

De ruiming van de zeemijn vindt plaats op maandag 26 en dinsdag 27 mei 2014, met een uitloop naar woensdag 28 mei 2014. De voorbereidingen voor de ruiming – namelijk het vrijmaken van de zeemijn op de zeebodem – beginnen op maandag 26 mei 2014 vanaf 7.00 uur. Het verslepen en de vernietiging van de zeemijn staan gepland op dinsdag 27 mei tussen 12.00 en 16.00 uur ‘s middags, vanuit Breskens. Dit onder voorbehoud aangaande last-minute wijzigingen i.v.m. de weersomstandigheden of als gevolg van operationeel gewijzigde omstandigheden. De mijn wordt in een ankergebied voor de kust ter hoogte van Park Scheldeveste op een diepte van 20 meter tot ontploffing gebracht. Hierdoor zal er geen fontein te zien zijn of andere visuele bewijzen van de ontploffing. Wel is er mogelijk in de omgeving een plof te horen.

Veiligheidsmaatregelen
In verband met het verslepen en ruimen van de zeemijn is een noodverordening afgekondigd door de gemeente Sluis. Deze gaat in op maandag 26 mei 2014 om 07.00 uur en eindigt ten laatste op woensdag 28 mei 2014 om 18.00 uur. Tijdens de voorbereidende duikwerkzaamheden, het verslepen van de zeemijn naar de springlocatie en het detoneren is scheepvaartverkeer in een straal van 400 meter rondom de locatie van de zeemijn niet toegestaan. Dit betekent dat op een aantal momenten de Vissershaven, Handelshaven, Veerhaven en Jachthaven van Breskens niet toegankelijk zijn voor de scheepvaart. De politie en Rijkswaterstaat communiceren dit tijdig met de belanghebbenden. Daarnaast is het gedurende de ruiming op bepaalde tijden niet toegestaan om het zeewater te betreden in het gebied lopend vanaf Port Scaldis ten oosten van Breskens tot strandovergang 28 ten westen van Breskens. De politie waarschuwt op deze momenten tijdig de aanwezige badgasten. De ruiming van de zeemijn levert verder geen
gevaar op voor de inwoners van Breskens.

Meer… Gemeente Sluis

 

Related news

List of related news articles