Ruimte voor de Rivier Deventer

In het kader Ruimte voor de Rivier worden in Deventer zes nevengeulen (hanken) gegraven om de IJssel meer ruimte te geven. Het graafwerk voor de eerste geul – de Munnikenhank – is in volle gang.

Meer… Waterschap Veluwe