RWG naar aanleiding van poortblokkade

  • binnenland

Op vrijdagochtend 16 januari heeft er een poortactie plaatsgevonden bij RWG. Hierbij is de poort van RWG geblokkeerd door havenwerkers van andere terminals, waardoor medewerkers van RWG en toeleveranciers geen toegang konden krijgen tot het terrein. RWG verwacht de komende tijd meer acties.

Onderwerp van de acties is om RWG te dwingen tot het afsluiten van een haven cao. RWG heeft een uniforme arbeidsvoorwaardenregeling die minimaal op het niveau ligt van andere terminals
in Rotterdam. Er is dus geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Vanuit de medewerkers van RWG is thans geen enkel draagvlak om een cao af te sluiten via vakorganisaties. Een minimaal
aantal werknemers van RWG is aangesloten bij vakorganisaties. Van solidariteit naar RWG-medewerkers, zoals de actievoerders claimen, is daarom geen sprake. Dit is ook uitvoering
gecommuniceerd naar vakorganisaties.

RWG heeft individuele arbeidsovereenkomsten gesloten met haar medewerkers, waarbij meer ruimte is voor ontwikkeling van de medewerkers. Hierbij hebben medewerkers dezelfde rechten
en gelden dezelfde regels zoals in de verschillende cao’s van omringende terminals vermeld staan. Medewerkers van RWG zijn dus zeker niet slechter af dan bij omringende terminals in de
Rotterdamse haven.

Daarnaast is het zo dat specifiek havenwerk door RWG wordt uitbesteed aan gerenommeerde bedrijven in de Rotterdamse haven, waaronder ILS en Unilash, vallend onder een haven cao.
Operationeel havenwerk wordt bij RWG dus uitgevoerd door havenwerkers onder een cao.

Meer… RWG

 

Related news

List of related news articles