RWS baggert AR-kanaal

Rijkswaterstaat begint 3 februari met het baggeren van het Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal en voorhavens Merwedekanaal. Tot eind 2010 wordt op 28 vakken gebaggerd. Het baggeren is nodig om voldoende vaardiepte voor de scheepvaart te behouden. Voor zowel schippers als omwonenden wordt weinig hinder verwacht.

Bron: Schuttevaer, 29-01-2009;