Samenwerken TNO en EAE op gebied onderwijs en onderzoek energie.

Samenwerken TNO en EAE op gebied onderwijs en onderzoek energie. Innovatief energieonderzoek en -onderwijs bundelen de krachten

Vandaag kondigt Dr. Noé van Hulst, directeur van Energy Academy Europe (EAE) aan dat de EAE en TNO met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU), hun samenwerking hebben bekrachtigd. Beide partijen werken aan de noodzakelijke transitie naar betrouwbare, duurzame en betaalbare energieoplossingen voor de toekomst. In de MoU met een looptijd van vijf jaar is onder meer de nauwe samenwerking als strategische kennispartners vastgelegd, naast kennisuitwisseling en gezamenlijk onderzoek.

Noé van Hulst doet zijn aankondiging in Groningen tijdens de Kick-off van de Energy Academy Europe. TNO treedt op initiatief van EAE op als partner bij de opzet van een kenniscentrum en het stimuleren van onderzoek op gebied van energie. TNO levert een bijdrage in de vorm van parttime hoogleraren en onderzoeksprojecten. EAE wil behalve een kenniscentrum ook in Groningen een eigen living lab faciliteit ‘Entrance’ opzetten. In dat living lab kunnen zowel Nederlandse als Europese partners in samenwerking met HBO/WO instellingen onderzoek kunnen doen naar hedendaagse energievraagstukken, zoals de ontwikkeling van ‘Smart Grids’.

EAE
De EAE wil in Nederland een internationaal center of excellence voor energie-onderwijs, -onderzoek en -innovatie realiseren op basis van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, zowel in Nederland als daarbuiten. De EAE beoogt bij te dragen aan de transitie naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een duurzamere energietoekomst. Meer informatie is te vinden op de EAE website www.energyacademy.org.

TNO
Wereldwijd stijgt de behoefte aan energie door hogere levensstandaarden en opkomende economieën. De olie- en gasreserves zijn echter eindig, steeds moeilijker te winnen en CO2-uitstoot zorgt voor milieuproblemen. Deze ontwikkelingen vragen om een ongekende transitie van de energievoorziening, met als ultiem doel een zekere, duurzame en betaalbare energievoorziening. Deze verandering zal zich geleidelijk voltrekken.TNO draagt hier met toegepast onderzoek aan bij en gaat op zoek naar innovaties die zorgen voor efficiënt energie verbruik, energieopslag, lokale duurzame en intelligente energiesystemen. Daarnaast wil TNO met behulp van nieuwe technieken de fossiele brandstofwinning en het gebruik, efficiënter en schoner te maken. Meer informatie is te vinden op www.tno.nl.