Samenwerking kenniswereld en bedrijfsleven bij nieuwe HME trainingen

Trillingen en geluidshinder zijn van toenemend belang in de internationale scheepvaart en scheepsbouwindustrie. De maritieme industrie profiteert in juni van 2 unieke opleidingen: de vernieuwde master training ‘Onboard Noise and Vibration’ met medewerking van MARIN, TNO en Loggers BV en de geheel nieuwe basiscursus ‘Trillingen en geluid aan boord van schepen’, verzorgd door Rubber Design BV. Deze nieuwe opleidingen staan garant voor een unieke kennisoverdracht door de samenwerking tussen bedrijfsleven en kenniswereld.

Beheersing van geluid en trillingen
Trillingen en geluid hebben een negatieve invloed op systemen aan boord, bemanning, milieu en het schip zelf. Kennis van deze onderwerpen is noodzakelijk om concurrerend te blijven en te voldoen aan steeds strenger wordende wet- en regelgeving. Zo hebben de snelle ontwikkeling en toepassing van elektronica aan boord gezorgd voor een groeiende behoefte aan kennis op het gebied van beheersing van trillingen en geluid. Ook schade aan schepen door trillingen en de gevolgen hiervan voor het milieu en de veiligheid van de bemanning, benadrukken het belang van kennis over dit onderwerp. Bovendien hebben geluid en trillingen een vermoeiend effect op de bemanning, dat bovendien de veiligheid en productiviteit aan boord negatief beïnvloedt.

Onboard Noise and Vibration
Deze Engelstalige master training is een gezamenlijk initiatief van HME in samenwerking met MARIN en TNO en vindt plaats op 12 en 13 juni 2012 in Delft. Naast een stevige theoretische basis worden door Loggers BV de meest recente en innovatieve ontwikkelingen uit de praktijk geïllustreerd. ‘Onboard Noise and Vibration’ spreekt met name engineers, naval architects, R&D managers en instructeurs/docenten aan.

Richard Vogelaar van Loggers BV: “Goede trilling- en geluidbeheersing stelt technische specialisten in staat om met concrete en innovatieve oplossingen een directe bijdrage te leveren aan het succes van een klant of werkgever.”

Trillingen en geluid aan boord van schepen
Speciaal voor onderhoudsmonteurs, rederijen en leveranciers die kennis willen opdoen over de basisprincipes van trillingen en geluid aan boord van schepen, heeft HME in samenwerking met Rubber Design BV een nieuwe eendaagse training ontwikkeld op 14 juni 2012 in Zoetermeer. De training speelt in op de toenemende aanscherping van geluidsnormeringen van scheepsequipment. De training wordt verzorgd door Jan Visser van Rubber Design.

Meer… HME