Samenwerking waterbeheer tussen Nederland en Vlaanderen

Woensdag 5 oktober 2016 ondertekenen provincie Limburg(BE), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Watering De Dommelvallei en Waterschap De Dommel een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking richt zich op het beheren en onderhouden van de beken en rivieren in het grensgebied Nederland en Vlaanderen.

Goed waterbeheer is essentieel om er voor te zorgen dat het water in beken en sloten niet te hoog en niet te laag komt te staan. De beheergebieden van Watering De Dommelvallei, provincie Limburg (BE) en de Vlaamse Milieumaatschappij bevinden zich op Belgisch grondgebied. Het beheergebied van Waterschap De Dommel bevindt zich op Nederlands grondgebied. Binnen de beheergebieden van alle partijen bevinden zich  rivieren en beken die plaatselijk de Nederlands – Belgische grens vormen en/of de grens overschrijden. Bij de grensoverschrijdende rivieren en beken is de beheerder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterlopen. Bij grensvormende waterlopen zijn de Belgische en Nederlandse beheerder sámen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het water.

Een mooi samenwerkingsproject is de ecologische verbindingszone Elsenloop. Hier trekken de partijen écht samen op. Bij de planvorming, uitvoering en bij de verdere gezamenlijke zorg voor de Elsenloop.

Wijze van samenwerken
De vier organisaties houden elkaar actief op de hoogte van alle relevante activiteiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor  water gerelateerd werk. Denk hierbij aan het informeren over vergunningen die wel of niet worden verleend, het delen van ecologische doelen, wijziging in maaibeleid delen en van elkaar leren, het melden van buitengewoon onderhoud zoals baggeren. Maar zeker ook bij calamiteiten zoals droogte of hoog water. De samenwerking zal meer gestructureerd plaats gaan vinden en wordt ook jaarlijks geëvalueerd. Zo zorgen zij samen voor nog beter waterbeheer in Nederland en Vlaanderen.