Sandrien alsnog naar de sloper

Amsterdam – ‘Asbestschip’ Sandrien wordt alsnog gesloopt. Na bijna vier jaar geruzie heeft het ministerie van VROM scheepswerf Amsterdam Ship Repair opdracht gegeven het asbest te verwijderen en het schip te slopen. De kosten, drie miljoen euro, worden gedeeld door rijk, gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat.

Bron: Rotterdams Dagblad, 09-11-2004;