Schade door windparken op zee

Kustgemeenten zien fundamentele aantasting van de kustlijn en vrezen economische schade door zichtbare windmolens vanaf de kust.
Plaatsing van windmolens dicht op de kust verandert het vrije uitzicht over zee in de aanblik van een maritiem industrieterrein. Zo’n ingreep is een fundamentele aantasting van de nationale identiteit van Nederland als kustland met een vrij uitzicht op de horizon. Vrijwel de hele Nederlandse kustlijn wordt hierdoor getroffen. Bovendien zou de toegebrachte schade aan het toerisme en aan kusteconomieën in ruime mate de beoogde besparingen van zo’n ingreep overstijgen, namelijk: een bestedingsverlies van €200 miljoen per jaar en een blijvend verlies van 5.900 banen.

Dit betogen wethouders van de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Wassenaar in een brief aan de ministers Kamp van Economische Zaken en Schulz van Infrastructuur en Milieu. De wethouders vertegenwoordigen gemeenten aan de hele Noord-Hollandse, de Zuid-Hollandse en de Zeeuwse kust en maatschappelijke organisaties, verenigd in het Platform Maritieme Windmolenparken.

Aanslag
De Noordwijkse wethouder Bas Brekelmans is verheugd over deze samenwerking die in korte tijd tot stand is gebracht. Brekelmans: “Het is een aanslag die de hele Nederlandse kust bedreigt. Daarom is het zo goed dat we de handen ineen hebben kunnen slaan, want het belang is veel groter dan de kustgemeenten alleen.”

In opdracht van beide ministers worden studies uitgevoerd naar de haalbaarheid van windmolens op zee tot op een zichtafstand van 6 km vanaf de kust. De aanleg van windparken op deze locaties zou goedkoper zijn dan de aanleg verder uit de kust, buiten zichtafstand. De gemeenten bestrijden dit en vrezen dat niet alle belangen evenwichtig worden meegewogen. Zij baseren zich op eigen onderzoeken die aantonen tot welke omvang de economische schade kan oplopen.

Meer… Noordwijk