Scheepsbouw dringend op zoek naar personeel

De Nederlandse scheepsbouwindustrie heeft te kampen met een tekort aan vakbekwaam
personeel. Er staan 2500 vacatures open, met name voor technici op MBO- en HBO-niveau. De
behoefte aan personeel wordt veroorzaakt door de overvolle orderboeken bij de Nederlandse
scheepswerven en maritieme toeleveranciers. Daarenboven zullen de komende jaren grote
aantallen werknemers met pensioen gaan. Hiervoor zullen vakbekwame jongere werknemers
in de plaats moeten komen.

Bron: Week van de Scheepsbouw, 04-04-2008;