Scheepsinvesteerder NBZ investeert in gastanker MT Wincanton

NBZ heeft haar investeringsportefeuille uitgebreid met een gastanker. Er is een belang van 4,5% genomen in de gastanker MT Wincanton, 8.712 m3, gebouwd in 2000. Het verwachte rendement voor NBZ bedraagt 13 à 14 % per jaar. De gastanker is voor 5 jaar op een romp/chartercontract verhuurd aan de rederij Transgas, welke op haar beurt een 2,5 jaars time charter contract heeft afgesloten met het Australische mijnbouwbedrijf Orica Ltd. Transgas heeft een call optie (terugkoop) tegen vastgestelde prijs aan het einde van het chartercontract (over 5 jaar). Daarnaast heeft Transgas de verplichting het schip aan het einde van het chartercontract terug te kopen (put optie NBZ), tegen een lagere vastgestelde prijs, waardoor het risico voor NBZ beperkt is.