Scheepvaart eindelijk schoner, EVO boos

In navolging van de Internationale Maritieme Organisatie heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om de uitstootnorm voor zwavel op de Noordzee, Baltische zee en in het Kanaal per 1 januari 2015 te stellen op 0,1% in plaats van de nu geldende 1%. Hierdoor stijgen de kosten van vervoer over zee met 40 procent. Woensdag wordt het voorstel door het Europees Parlement behandeld. De concurrentiepositie van bedrijven en investeringen in Nederland staan hierbij op het spel, aldus EVO.

Meer… Duurzaam Nieuws