Schippers draaien zelf op voor kosten schade stuw Grave

Volgens VNO-NCW moeten bedrijven die schade hebben opgelopen door de kapotte stuw Grave grotendeels zelf betalen, zo meldt NU.nl. De stremming op de Maas kost het bedrijfsleven minimaal 2,5 miljoen per week. De schade wordt niet vergoed door de verzekering van de schippers volgens de werkgeversorganisatie.

Belangenverenigingen roepen de provincies Limburg en Noord-Brabant op om samen aan de minister van Infrastructuur en Milieu te vragen om bedrijven zoveel mogelijk schadeloos te stellen.

Deze week is Rijkswaterstaat begonnen met de bouw van een dam bij de stuw. De werkzaamheden gaan zo’n twee weken duren. Het herstel van de stuw zal naar verwachting zes maanden in beslag nemen.

Op 29 december voer een Duits binnenvaartschip tegen de stuw bij Grave, waardoor het waterpeil met meters zakte. Daardoor was het scheepvaartverkeer tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal onmogelijk en kwamen woonboten droog liggen.