Schuttevaer overlegt met Rijskwaterstaat over onderhoudsproblemen

De Koninklijke Schuttevaer heeft met Rijkswaterstaat Directie Limburg overleg gehad over de onderhoudssituatie. Opnieuw is afgesproken dat RWS er naar zal streven dat vaardieptebeperkingen op de Maas worden voorkomen. Het baggeren van de ondieptes in de voorhavens van Belfeld en Sambeek is door RWS aangemeld voor een saneringsprogramma dat vanaf volgend jaar gaat lopen. Schuttevaer wil zolang niet wachten en heeft aan RWS aangeboden het baggeren van een geul in de voorhavens vóór te financieren

Bron: Koninklijke Schuttevaer, 14-07-2003;