Shell en NWO bundelen krachten voor toekomstige energie

Onze toekomstige energiebehoefte vraagt om innovatieve oplossingen. CSER, een samenwerkingsinitiatief van Shell en NWO en het Netherlands eScience Center hebben de krachten gebundeld om een oproep te doen tot onderzoek binnen het programma Computational Sciences for Energy Research.

Deze oproep heeft betrekking op PhD-projecten die gericht zijn op onderzoeksuitdagingen in de computationele wetenschappen voor toekomstige energie. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van duurzame softwaretools en is bedoeld voor alle computationele wetenschappers die zich bezighouden met energieonderzoek. Vanuit de computationele geowetenschappen, wind en zonne-energie, multifase-stroming, computationele chemie en materiaalwetenschappen zijn er op dit gebied veel ontwikkelingen.

Joint call for PhD project proposals