Shortsea shipping bereikt een nieuw record in 2011

De krachtige heropleving van shortsea shipping in 2010 werd doorgetrokken in de eerste helft van 2011 (+4.7% t.o.v. het eerste semester 2010). Globaal werd voor 2011 een nieuw record bereikt met meer dan 135 miljoen ton behandelde lading in de vier Vlaamse havens. Dit blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven door het Promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen.

• De shortseatrafiek in de Vlaamse havens komt met 135,2 miljoen ton 0,20% boven het recordjaar 2010 (134.9 miljoen ton).
• De stijging t.o.v. het rampjaar 2009 is zeer sterk: + 13.9%.
• Het aandeel van het shortseatransport tegenover de globale trafiek in de Vlaamse havens bedraagt 51%.
• De SSS-trafiek (%) stijgt in Antwerpen (+1.6%) en vooral in Gent (+8.5%). Zeebrugge verliest wat terrein (-4.4%).
• Oostende verliest verder trafiek (- 21.9%).
• Het tweede semester 2011 toont de weerslag van de crisis: in deze periode werd 5.6 miljoen ton minder sss behandeld dan in het eerste halfjaar (-8%)

In absolute cijfers werd eind december afgeklokt op 135.259.924 ton voor de 4 havens samen.
– Met 85.482.380 ton shortsea lading had Antwerpen het grootste pakket. De tweede jaarhelft viel de shortsea trafiek terug van 44.5 naar 40.9 miljoen ton.
– De haven van Gent kende met 17.105.160 ton shortsea lading de sterkste stijging met 8.5% t.o.v. 2010. De beide jaarhelften verschilden niet veel: 8.9 respectievelijk 8.2 miljoen ton.
– Zeebrugge kende met 28.842.963 ton een lichte terugval en had ook relatief gelijke jaarhelften (14.7 en 14.1 miljoen ton).
– De haven van Oostende viel terug op een shortsea trafiek van 3.829.421 ton.

Het % shortsea t.o.v. de totaal behandelde lading verschilt van haven tot haven. Oostende scoort bijna 100%. Antwerpen is een meer in het hinterland gelegen haven en heeft 45.7% shortsea lading. Gent en Zeebrugge halen respectievelijk 62.9 en 61.4%. Het groot belang van shortsea shipping voor de vier Vlaamse havens samen wordt geïllustreerd door het aandeel van liefst 51% in alle behandelde maritieme tonnage.

Het promotiebureau verzamelt de shortsea cijfers vanaf 1999: sinds dat jaar vertoont de evolutie een forse groei van 52.8%, van 88.5 naar 135.2 miljoen ton. Deze fikse stijging toont aan dat shortsea een duurzaam onderdeel van de globale Europese transportketting is geworden.

SSS op de binnenwateren (zee-rivier) deed het zeer goed op het Zeekanaal Brussel-Schelde: liefst 1.323.973 ton shortsea goederen werden vervoerd (+18.6% t.o.v. 2010). Voor het Albertkanaal werden 289.915 tonnen opgetekend, ongeveer een status quo met 2010. De zeerivier schepen brengen de lading ver landinwaarts, vaak tot op een laad/losplaats dichtbij de eindklant.

Meer… Shortsea Shipping