Speelmansplaten kan worden uitgevoerd

De plannen voor het recreatiegebied De Speelmansplaten aan de Oesterdam kunnen alsnog worden uitgevoerd. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland heeft dat deze week besloten. Het dagelijks provinciebestuur is bereid medewerking te verlenen aan de benodigde planologische procedures.

Bron: BN/De Stem, 29-03-2007;