Training aan boord. Foto, STC Group.

Stage afspraken voor binnenvaart in Europa

Europees stagehandboek draagt bij aan veiligheid en mobiliteit.

Training aan boord. Foto, STC Group.

Er is een nieuw, uniform stagehandboek voor de Europese binnenvaart. Het handboek loopt vooruit op de Europese richtlijn die per 1 januari 2022 een competentiegerichte opleiding voor de binnenvaart voorschrijft. Het nieuwe European Training Record Book vormt een handleiding voor stages en een middel voor het registeren van de geleerde competenties en vaardigheden door aankomende bemanningsleden.

Training aan boord. Foto, STC Group.
Training aan boord. Foto, STC Group.

De ontwikkeling van het nieuwe stagehandboek is onderdeel van het pan-Europese project COMPETING waarin vijftien organisaties uit acht landen de introductie van competentiegericht onderwijs voor de Europese binnenvaart voorbereiden. De verplichte stageperiode bestaat uit een vaarperiode aan boord van een binnenvaartschip én een uitgebreide simulatortraining. Het nieuwe stagehandboek is één van de eerste resultaten van het project COMPETING.

Het handboek, dat is ontwikkeld onder leiding van het Roemeense maritieme opleidingscentrum CERONAV in Constanta, stuurt aankomende bemanningsleden in hun praktische training aan boord en is een handleiding voor docenten en stagebegeleiders. In het handboek worden trainingen en behaalde resultaten vastgelegd. “Dit trainingshandboek is een belangrijke ontwikkeling bij de harmonisatie en het toekomstbestendig maken van het binnenvaartonderwijs in Europa”’ zegt projectleider Liliana Martes van CERONAV.

Training aan boord. Foto, STC Group.

“Voor het project COMPETING is dit trainingshandboek een essentiële mijlpaal”, zegt Jan Smallegange van de Rotterdamse STC Group als projectmanager van COMPETING. “Het geharmoniseerde en toekomstbestendige onderwijs zal straks niet alleen bijdragen aan een grotere mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt, maar ook aan een grotere veiligheid op de Europese binnenwateren.”

“Voor de harmonisering van alle binnenvaartopleidingen in de EU is een eenduidig stagehandboek zeer belangrijk,” zegt voorzitter Arjen Mintjes van EDINNA, het netwerk van Europese onderwijs- en trainingsorganisaties in de binnenvaart. “Ik ben blij dat deze klus binnen COMPETING door onze Roemeense collega’s zó goed is geklaard. Ik verwacht dat alle EDINNA-leden hiermee gaan werken.”

In het project COMPETING wordt gewerkt aan zeven competenties en het bijbehorende lesmateriaal, zowel op operationeel als management niveau. Het gaat daarbij om navigatie, bediening van het schip, behandeling van vracht, stuwage en personenvervoer, maritieme techniek en elektrische, elektro- en regeltechniek, onderhoud en reparatie, communicatie en gezondheid, en veiligheid en milieubescherming.