Staten bezorgd over Groningen Seaports

Groningen – Provinciale Staten zijn bezorgd over het conflict met de gemeenten Eemsmond en Delfzijl over Groningen Seaports. De provincie wil het gezamenlijke havenbedrijf verzelfstandigen tot een naamloze vennootschap, Delfzijl en Eemsmond willen de zaak laten zoals hij is. De partijen lijken zich alledrie ingegraven te hebben. Gedeputeerde Staten hebben in december aan hun partners geschreven dat voorzetting van de huidige bestuursvorm (een zogenaamde gemeenschappelijke regeling) wat hun betreft uitgesloten is. VVD-fractievoorzitter Joop Boertjens vindt dat de oplossing van het conflict daarmee niet dichterbij gebracht is. Boertjens, tot maart vorig jaar als gedeputeerde voorzitter van Groningen Seaports, dringt aan op meer tact.

Bron: Dagblad van het Noorden, 23-01-2004;