Stralende zomer brengt de nodige uitdagingen

Door de aanhoudende droogte is een zoet watertekort ontstaan. In West-Nederland leidt dat tot dalende waterpeilen in de polders en verziltingsproblemen. Aangezien er in de komende twee weken nog geen regen voorspeld is betekent dit dat er mogelijk maatregelen moeten worden getroffen.

De Landelijke Commissie Waterverdeling maakt bij watertekorten een verdeling van het beschikbare Rijkswater onder sectoren die daarvan afhankelijk zijn onder andere voor de scheepvaartsector. Zij adviseren de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Het havenbedrijf Amsterdam onderzoekt in dit geval samen met Rijkswaterstaat de verschillende scenario’s.

Vanuit de Landelijke Commissie Waterverdeling is verzocht om maatregelscenario’s op te stellen gericht op het mogelijk aanpassen van het schutregime bij de sluizen IJmuiden om zo de zoutindringing te verminderen. De zouttong in het Noordzeekanaal, dringt onder deze omstandigheden op in het Amsterdam-Rijnkanaal. Het zoutgehalte in het Amsterdam-Rijnkanaal kan te hoog worden als de droogte aanhoudt (en de aanvoer van zoetwater te beperkt is). Dit geeft onder meer een probleem voor het drinkwater. Op het moment dat dit gebeurt, kan er besloten worden om de sluizen minder frequent te gaan gebruiken.