Stremming spoorbrug Akkrum – centrum wel bereikbaar

Vanwege het verhogen en vernieuwen van de spoorbrug te Akkrum, in het kader van het Friese Meren Project, is de doorvaart van de brug gestremd van 7 mei tot en met 20 juli 2007. Van 20 juli ten en met 15 augustus is een beperkte doorvaart mogelijk voor schepen tot 3.50 hoogte. Daarna is de spoorbrug weer beweegbaar en kan het watersportverkeer weer passeren.

Bron: Watersportverbond, 22-04-2007;