Subsidie voor jonge vissers sinds 4 januari

  • binnenland

Vissers die jonger zijn dan 40 jaar en voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen, kunnen hiervoor in 2016 subsidie krijgen. Het gaat om subsidie voor de aanschaf van het vissersvaartuig en de inventaris die normaal gesproken deel uitmaakt van het vissersvaartuig.

Aanvragen
De subsidie Jonge vissers vraagt u aan van 4 januari tot en met 31 december 2016. U schaft het vissersvaartuig pas aan, nadat u subsidie heeft aangevraagd. Om in aanmerking te komen mag u dus geen verplichtingen zijn aangegaan voor de aanvraag.

Hoeveel subsidie
Voor deze subsidie is € 240.000 beschikbaar. U krijgt maximaal 25% van de kosten vergoed die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag is maximaal € 75.000.

Volgorde van binnenkomst bepalend
Bij deze subsidie is de volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen bepalend voor wie subsidie krijgt: wie het eerst komt, het eerst maalt. We beschouwen de aanvraag als ontvangen op de dag dat de aanvraag volledig is.

Financiering voor deze subsidie komt uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Meer… Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Related news

List of related news articles