Succesvolle boring naar aardgas op zee

NAM

NAM heeft met succes een nieuw, tot nu toe onbenut, gedeelte van een bestaand gasveld aangeboord vanaf haar productieplatform K83 in de Noordzee. Een mooi succes, zeker omdat er een aantal nieuwe werkwijzen succesvol zijn toegepast. Naar schatting zit er 400 miljoen m3 aardgas in dit deel van het reservoir. De put, met een diepte van ongeveer 3 kilometer, werd geboord in 2012. De daadwerkelijke gasproductie is eind maart 2013 gestart.

De nieuwe geboorde put,geheten, is aangesloten op het bestaande K83 platform vanwaar al sinds de jaren 80 aardgas wordt gewonnen. Op het platform is een nieuw type installatie geplaatst, een zogeheten Koss-skid. Dit is een gestandaardiseerd type installatie waarmee de productie uit de put wordt aangestuurd. Vervolgens stroomt het hoogcalorische gas via bestaande pijpleidingen naar het K14 platform waar behandeling plaatsvindt voordat het gas naar de NAM installaties in Den Helder wordt getransporteerd. Tijdens de ingebruikname van de put is het gelukt om de aansluiting te realiseren zonder gas te hoeven affakkelen.

De boring is uitgevoerd met het hoogtechnologische boorplatform „SWIFT10‟. Dit platform is op verzoek van NAM speciaal ontworpen om de zogeheten kleine velden in het Zuidelijke deel van de Noordzee zo optimaal en efficiënt mogelijk te ontginnen. Er zijn minder mensen nodig op het platform, veel processen zijn geautomatiseerd en de capaciteit van het platform is afgestemd op de eigenschappen van dit deel van de Noordzee. Het platform is in mei 2011 in gebruik genomen en heeft sindsdien een breed scala aan werkzaamheden uitgevoerd.

Dankzij het toepassen van bovengenoemde technieken en processen, het slim gebruik maken van bestaande infrastructuur en kostenbesparingen kan NAM steeds kleinere gasvoorkomens economisch verantwoord in gebruik nemen. Op deze manier worden de Nederlandse bodemschatten optimaal benut en draagt NAM bij aan de ambitie van de Nederlandse overheid om zoveel mogelijk gas uit zogeheten “kleine gasvelden” te exploiteren.

Lees meer… NAM