Tekenen voor wind: tweede Nederlandse Open Winddag

NWEABezoekAanWindturbine(bij Lelystad)FotoPeter de Koning

Altijd al eens de windturbine waar u vaak langs rijdt van dichtbij willen bekijken? Of nog liever van binnen? Het kan tijdens de Open Winddag op zaterdag 15 juni. Op verschillende locaties in Nederland zijn dan windprojecten opengesteld voor het publiek en is er iemand aanwezig die iets kan vertellen over de pracht en kracht van de turbine en over windenergie in het algemeen. Kinderen kunnen die dag meedoen aan de tekenwedstrijd ‘Kinderen tekenen voor wind’ en leuke prijzen winnen. De Open Winddag wordt georganiseerd door de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA).

Kinderen tekenen voor windenergie
Op de Open Winddag kunnen kinderen meedoen aan de tekenwedstrijd ‘Kinderen tekenen voor windenergie’. Kinderen kunnen zelf kiezen of ze een van de kleurplaten inkleuren of een vrije tekening maken over windenergie. De kleurplaten en uitleg over de wedstrijd zijn te vinden op www.nwea.nl/kleurplaat.

Tekeningen kunnen worden ingeleverd bij de turbines die meedoen aan Open Winddag of tot 15 juli worden opgestuurd naar NWEA, Korte Elisabethstraat 6, 3511 JG in Utrecht. Alle tekeningen dingen mee naar een van de leuke prijzen: één van de 40 leuke knuffels (beschikbaar gesteld door Green Giraffe Energy Bankers) voor de leeftijd tot 8 jaar, één van de vijf experimenteerdozen (‘weerstation’ of ‘klimaatverandering’) voor de leeftijd 9 tot 13 jaar of één van de vijf boekjes ‘Help! Vleugje de lucht in’ over windenergie.

Welke windturbines kunt u bezoeken?
Op de site www.nwea.nl/openwinddag staat een kaart met alle te bezichtigen windmolens, inmiddels 24, verspreid over zeven verschillende provincies in Nederland (Friesland, Noord- Holland, Flevoland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Door te klikken op de locaties worden naam, adres en bezoektijden zichtbaar. Binnen de aangegeven tijden is iemand ter plekke die bezoekers veel kan vertellen over de turbines en over windenergie in het algemeen. In een aantal gevallen zal het mogelijk zijn onder in de turbine te kijken.

NWEA en Winddag
Deze 2e Nederlandse Open Winddag is een initiatief van de Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA en vindt plaats op de Global Wind Day, 15 juni. Een dag eerder, op 14 juni, vindt in Ossendrecht een Winddag-symposium plaats, met excursie naar het gloednieuwe windpark Kreekraksluis, zie www.nwea.nl/winddag-2013.

Windenergie in Nederland
Er staan in Nederland ongeveer 2.000 moderne windturbines op land en 96 op zee. Samen zijn die goed voor de duurzame stroom van meer dan twee miljoen huishoudens. De overheid streeft naar 6.000 megawatt opgesteld windvermogen op land én minstens 5.000 megawatt op zee in 2020, meer dan voldoende voor alle huishoudens in Nederland. Er staat nu ongeveer 2.500 megawatt. Windenergie is goedkope duurzame energie, is schoon (geen uitstoot van stikstof of CO2) en maakt Nederland minder afhankelijk van energie uit het buitenland.