Foto, TenneT

TenneT en zes andere Europese TSO’s doen een appèl op leveranciers

Samen met zes andere Europese TSO’s (Transmission System Operators) vraagt TenneT in een open brief aan leveranciers en dienstverleners in de energiesector om in de toekomst duurzame producten en oplossingen aan te bieden. Deze oproep moet ervoor zorgen dat inkoopafdelingen van TSO’s voortaan duurzamer kunnen inkopen.

Foto, TenneT

“Als elektriciteitstransporteurs bevinden we ons in het hart van de energietransitie naar een duurzamere en koolstofvrije wereld. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en duurzaam opereren”, schrijven de ondertekenaars REN (Portugal), RED (Spanje), Terna (Italië), National Grid (Groot-Brittannië), Elia group (België) en Rte (Frankrijk) en TenneT (Nederland en Duitsland). Onze missie als TSO is om te zorgen dat we voldoende capaciteit leveren voor het transport van duurzame energie en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van onze kritieke netinfrastructuur garanderen tegen betaalbare kosten voor de maatschappij en klanten. Als TSO is onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst groter geworden. Nu moeten we ook gaan nadenken over de keuzes die we maken bij de aankoop van de materialen en diensten die essentieel zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten.

Als Europese dienstverleners willen de zeven TSO’s het voortouw nemen in deze transitie naar groener inkopen. Dat betekent dat er bij de inkoop van apparatuur, goederen en diensten in de toekomst meer aandacht wordt geschonken aan het milieu, de biodiversiteit, de kringloopeconomie en de sociale consequenties. “Wij verwelkomen en onderschrijven nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen om in onze vraag te kunnen voorzien”, aldus de zeven TSO’s. Bijna alle sectoren kunnen groener en duurzamer worden als er meer in innovatieve duurzame technologieën zou worden geïnvesteerd.

“Alle leveranciers – zowel bestaande als nieuwe – worden aangemoedigd om bij te dragen aan deze vergroening. We zullen bij onze toekomstige selectie- en/of toekenningscriteria rekening houden met deze nieuwe tendens”, staat in de open brief die TenneT heeft verstuurd naar ongeveer 2.600 bedrijven die met de onderneming werken. Het gaat daarbij over uiteenlopende bedrijven, van aannemers en kabelproducenten tot platformontwikkelaars en leasebedrijven.

TenneT is sinds 2015 als energie-efficiënte organisatie gecertificeerd volgens DIN ISO 50001 en wil vanaf 2025 klimaatneutraal te werken. Een van de eerste maatregelen is de optimalisering van het eigen energieverbruik, bijvoorbeeld van transformators waarvan alle nieuwe of te vervangen units in de hoogspanningsstations werken met koelinstallaties die tot wel 90% minder energie verbruiken. Andere maatregelen zijn innovaties bij offshore-netaansluitingen die leiden tot minder ruimtebeslag van gebouwen en installaties en dus tot een lager koper-, staal- en energieverbruik. Ook zorgen wij voor technische aanpassingen aan onze hoogspanningslijnen om de verliezen van elektriciteitstransport te beperken, energiezuinige buitenverlichting van onze installaties en voor de overgang naar een elektrisch wagenpark. Daarnaast trekt TenneT via zogenoemde ‘greenbonds’ groene financiering aan.