TenneT krijgt 1,2 miljard voor windparken op zee

De staat stelt als aandeelhouder circa 1,2 miljard euro extra kapitaal (eigen vermogen) beschikbaar aan staatsdeelneming TenneT voor de benodigde investeringen in het Nederlandse elektriciteitsnet. Dit stelt TenneT in staat in de komende jaren 5 tot 7 miljard te investeren in zowel de aansluiting van nieuwe windparken in de Noordzee als in versterking van het net op land. Dit schrijft minister Dijsselbloem van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer.

TenneT is volgens de wet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, veiligheid en leveringszekerheid van het Nederlandse hoogspanningsnet. Ook de aanleg van het net op zee is een taak van TenneT. Tot en met 2025 verwacht TenneT 5 tot 7 miljard euro te investeren in het onderhouden en waar nodig uitbreiden van het net in Nederland. Ongeveer een derde van dit bedrag is nodig voor het aansluiten van windparken op zee.

Belang voor economie en maatschappij
De investeringen van de hoogspanningsnetbeheerder zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en daarmee voor de maatschappij. Met de uitbreiding en versterking van het net op land en met de aanleg van het net op zee levert TenneT namelijk een belangrijke bijdrage aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De investeringen van TenneT zijn noodzakelijk om de afspraken uit het energieakkoord en de duurzaamheidsambitie van het kabinet te realiseren.

Omvang kapitaalstorting
Minister Dijsselbloem schrijft in de kamerbrief dat er een aantal uitgangspunten is gehanteerd voor het vaststellen van de omvang van de kapitaalstorting. Deze liggen ook vast in het staatsdeelnemingenbeleid. Zo schrijft hij dat het eerste uitgangspunt het behoud van de kredietwaardigheid van TenneT is. Dit betekent dat TenneT financieel gezond blijft en voldoende mogelijkheden houdt om vermogen aan te trekken op de kapitaalmarkt. Dit is van groot belang om de investeringsagenda te financieren. Daarnaast draagt de staat als aandeelhouder alleen bij aan investeringen in het Nederlandse deel van de netbeheerder. Tot slot stelt de aandeelhouder pas kapitaal ter beschikking op het moment dat TenneT dit daadwerkelijk nodig heeft. De storting van circa 1,2 miljard euro wordt verspreid over 4 jaar. In 2019 zal de staat afwegen of de vierde tranche nog noodzakelijk is.

Rendement
TenneT gebruikt het bedrag van 1,2 miljard euro voor investeringen in het Nederlandse net. Op deze investeringen maakt TenneT rendement dat hoger is dan de rentelasten die de staat betaalt. Als aandeelhouder profiteert de staat via hogere winstuitkeringen. Naast de maatschappelijke voordelen van de investeringen van TenneT heeft de staat dus ook een financieel voordeel.