TenneT opslag Eemshaven voor COBRA- en NorNed-kabel

TenneT neemt op 2 februari een speciale kabelopslagruimte in gebruik in Eemshaven. In het pand van 2.309 m2 vloeroppervlakte kan in totaal 4.600 ton aan hoogspanningskabels worden opgeborgen. Het gaat om kabels met een diameter tussen de 10 en 24 centimeter, en een gewicht variërend tussen de dertig en honderd kilo per meter. De enorme kabels zijn nodig voor TenneT’s verbindingen op zee waarmee offshore windparken worden aangesloten op het landnet en offshore gelijkstroomverbingen zoals de NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen en de COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken.

De Nederlandse en Deens hoogspanningsnetbeheerders TenneT en Energinet.dk hebben in januari 2016 Siemens en Prysmian gecontracteerd voor de aanleg van de COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken. Siemens wordt de leverancier van de twee zogenoemde converterstations aan de Nederlandse kant (Eemshaven) en aan de Deense kant (Endrup) van de gelijkstroomverbinding. Prysmian gaat de gelijkstroomkabels leveren en op zee installeren.

De COBRA-kabel is een nieuwe, 350 kilometer lange onderzeese gelijkstroomverbinding (interconnector) die naar verwachting in 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar zal verbinden. De capaciteit van de verbinding is 700 MW, het equivalent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 700.000 Nederlandse huishoudens.

Meer… TenneT