Ternsund bunkert als eerste zeeschip LNG in Rotterdam

Volgende week bunkert de Ternsund als eerste zeeschip in Rotterdam LNG (vloeibaar aardgas). Daardoor krijgt deze gloednieuwe producttanker van de Zweedse rederij Terntank ook als eerste de Rotterdamse LNG bunkerincentive: tien procent korting op het zeehavengeld.

De Ternsund die bezig is aan zijn maidentrip, arriveert het komende weekend bij Vopak Botlek in Rotterdam om nafta (een mengsel van koolwaterstoffen dat ontstaat bij het destilleren van ruwe olie) over te slaan. Daarna verhaalt het naar de Willem Alexanderterminal. Daar zal de bunkering plaatsvinden op de voormalige Hometerminal van de ECT. Dat duurt ongeveer drie dagen; onder andere omdat de Ternsund nu nog op gasolie vaart. Om de koude LNG te kunnen ontvangen moeten eerst de tanks worden gekoeld.

In 2017 kan er makkelijker LNG worden gebunkerd in Rotterdam. Eind van dit jaar zal de LNG Breakbulkhaven aan de Yukonhaven worden geopend en in 2017 wordt de dienstverlening uitgebreid met een bunkerschip voor de levering van LNG. Het Havenbedrijf wil van Rotterdam een belangrijke LNG hub maken en zet zich in voor de transitie van stookolie naar LNG als brandstof voor de zeevaart.