‘Tevredenheid verladers over logistiek dienstverleners toegenomen’

EVO en Nieuwsblad Transport presenteren tweede editie Grote Verladersenquête

Verladers zijn vergeleken met vorig jaar een stuk tevredener over hun logistiek dienstverleners. Het gemiddelde rapportcijfer is nu 7,4 terwijl dat vorig jaar 6,4 was. Dat is één van de uitkomsten van ‘De Grote Verladersenquête 2012’ die EVO en Nieuwsblad Transport hebben gehouden. Honderden opdrachtgevers van transport en eigen vervoerders hebben de enquête ingevuld. Dit jaar lag de respons tien procent hoger dan vorig jaar. Daarmee zijn de resultaten representatief en betrouwbaar. In de enquête werd onder andere gevraagd wat de ervaringen van de verladers zijn met logistiek dienstverleners ten aanzien van prijs en kwaliteit. Ook aan de ontwikkeling van de eigen business werd aandacht besteed.

Volume
Gevraagd naar de vervoersvolumes van vorig jaar, gaf 38 procent van de respondenten aan dat die was gestegen. Eenzelfde percentage gaf aan dat zijn volumes gelijk waren gebleven en nog geen kwart zag zijn volumes dalen. Voor dit jaar houdt men rekening met minder rooskleurige resultaten. Minder dan een derde van de ondervraagden denkt dat zijn volumes zullen stijgen, de helft denkt dat de volumes stagneren en een vijfde verwacht een daling.

Klanttevredenheid
Wegvervoer is de modaliteit waarvan verladers het meest gebruik maken, gevolgd door zeevaart. Binnenvaart, shortsea, spoor en luchtvracht worden minder vaak ingezet. Binnenvaart scoort het hoogst op klanttevredenheid. De binnenvaartverlader is redelijk tevreden over de kwaliteit van het vervoer en de prijs/kwaliteitverhouding. De uitkomsten voor luchtvracht zijn minder positief. Zo vindt ruim 50 procent de prijzen te hoog. Voor zeevervoer en wegvervoer geldt dat respectievelijk 36 en 25 procent van de respondenten de tarieven te hoog vind. Ook het spoorvervoer komen er niet al te goed vanaf. 47 procent van de gebruikers vindt de tarieven te hoog en eenzelfde percentage is ook nog eens ontevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. De verladers zijn een stuk milder over de kwaliteit van de overige modaliteiten: nergens is meer dan 10 procent ontevreden. Wat de prijs van het vervoer betreft, vinden verladers dat ze nog steeds teveel betalen voor het vervoer van hun goederen via de verschillende vervoersmodaliteiten. Dat geldt voor alle vervoersmodaliteiten, behalve voor de binnenvaart.

Uitbesteden
Op de vraag of men het transport vaker of minder vaak uitbesteedt, antwoordde 15 procent van de respondenten minder vaak gebruik te maken van een logistiek dienstverlener, terwijl 12 procent juist meer uitbesteedt. De opslag van goederen wordt aanzienlijk minder vaak uitbesteed. Ruim 80 procent slaat de goederen zelf op, 16 procent besteedt wel uit en 13 procent heeft geen opslagfaciliteiten nodig.

Samenwerking
Gevraagd hoe men aankijkt tegen samenwerking met andere verladers, blijkt dat de ene helft al samenwerkt of is van plan dit te gaan doen. De andere helft ziet dit niet zitten. Genoemde redenen zijn onder meer een te specifieke lading en de ingewikkeldere logistieke planning. Ook geeft men aan dat men vreest dat de service en kwaliteit van het vervoer achteruit gaat.

In het meinummer van EVO Magazine staat een uitgebreid artikel over de uitkomsten van de Grote Verladersenquête. Klik hier om het stuk te lezen.

Meer… EVO