Tijdelijke topman voor havenclub


Rotterdam – F.E. de Cock Buning is de tijdelijke directeur van de Rotterdam Port Promotion Council (RPPC), de promotieclub van de Rotterdamse haven. Als gedelegeerd bestuurder volgt hij mevrouw I. Dezentje Hamming-Bleumink op die gisteren is benoemd als lid van de Tweede Kamer namens de VVD. Zij is tien jaar directuer van de RPPC geweest. De Cock Buning is bestuurslid van de RPPC namens de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors.

Bron: Rotterdams Dagblad, 04-06-2003;