TNO gaat Odfjell doorlichten op het gebied van veiligheid

Odfjell laat een grootschalige audit uitvoeren op de veiligheid van alle vitale onderdelen van de Rotterdamse terminal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO, in samenwerking met Universiteit Leiden, AdviSafe Risk Management en Risk Management Pro.

De focus van deze audit is gericht op de veiligheid van mensen en processen op de terminal. Daarbij wordt gekeken naar alle hardware (oftewel de installatie integriteit), de mensen (gedrag en houding) en de organisatie (cultuur, structuur en processen). Met deze aanpak wordt het bedrijf integraal doorgelicht op het gebied van veiligheid. ‘We beoordelen de risico’s en met name ook hoe hiermee om wordt gegaan bij Odfjell. Het onderzoek brengt alle verbetermogelijkheden rond veiligheid op de Odfjell terminal in kaart, inclusief concrete oplossingsrichtingen’, aldus Sander Zwanikken, Senior Veiligheidskundig adviseur bij TNO.

Odfjell werkt al langer aan structurele verbetering van de veiligheidsprestaties. Op dit gebied zijn al vele zaken aangepakt. Zo zijn onder meer de verwerkingscapaciteit en de betrouwbaarheid van het dampverwerkingsysteem verbeterd, zijn restemissies van vluchtige stoffen tot een minimum teruggebracht en zijn er verschillende maatregelen genomen in het kader van ‘good housekeeping’.

‘Dit onderzoek moet ons verder inzicht geven in de veiligheidssituatie op de terminal. We doen dit omdat we 100% zeker willen zijn dat we niets ongemoeid laten’ , aldus Geert Eijsink, Algemeen Directeur van Odfjell Terminals Rotterdam.

De resultaten van de audit zullen komende zomer gereed zijn. In de tussentijd voert het consortium onder leiding van TNO ook nog een analyse uit van vijf recente incidenten bij Odfjell (een zgn. tripod-beta). Dit geeft inzicht in de mate waarin Odfjell leert van de incidenten en of er een gemeenschappelijke deler in deze op zich zelf staande individuele incidenten te ontdekken valt.

Odfjell werkt gestaag verder aan verbeteringen op de terminal. Geert Eijsink: ‘We stellen alles in het werk om de Odfjell terminal op een hoog veiligheidsniveau te brengen ten behoeve van onze medewerkers, onze omgeving en het milieu.