TNO organiseert tender voor Small Scale LNG Innovation Programme

Sinds 2011 werkt de Nederlandse overheid samen met bedrijven aan versnelde invoering van de milieuvriendelijke transportbrandstof LNG. Recent leidde dat tot een belangrijk wapenfeit: vanaf 1 juli kunnen binnenvaartschepen LNG bunkeren (tanken) in de Rotterdamse Seinehaven. Voor de nodige vervolgstappen stelt de overheid nog eens 1,5 miljoen euro beschikbaar. Onder regie van TNO kunnen bedrijven met innovatieve ideeën daarop inschrijven.

“Liquefied natural gas ofwel LNG is vloeibaar aardgas met een temperatuur van 162 °C”, vertelt Maurice Hanegraaf, programmamanager Small Scale LNG in het topconsortium voor kennis en innovatie (TKI) Gas. “Die lage temperatuur reduceert het volume van de vloeistof met een factor 600, zodat die gemakkelijk en goedkoop kan worden getransporteerd en opgeslagen. Maar er zijn meer voordelen. Zo komen bij de verbranding minder fijnstof en 10 tot 20% minder CO2 en andere emissies vrij. Ook zijn motoren op LNG stiller – een belangrijke winst voor leveranciersbusjes, vuilniswagens en trucks. Bovendien versterkt de aanleg van een LNG-infrastructuur de economische positie van Nederland en maakt die ons minder afhankelijk van olie.”

KIP-EIPROBLEEM
“In het licht van die voordelen zijn ondernemers zeker bereid om op LNG over te stappen”, vervolgt Hanegraaf. “Zelfs als ze daarvoor nieuwe trucks moeten kopen en schepen moeten laten ombouwen. Je mag echter niet zomaar een LNG-tankstation aanleggen. Omdat LNG een relatief onbekende brandstof is, moet eerst de bestaande regelgeving worden aangepast. Daar speelt dus een kip-eiprobleem. Zolang er geen netwerk bestaat van tankstations, zal een ondernemer niet op LNG overstappen. En zolang er geen afnemers zijn van LNG, komt de infrastructuur niet voor elkaar. Omdat elk initiatief tegen diezelfde bezwaren aanliep, werd het Nationaal LNG Platform opgericht. Het platform richt zich op wetgeving, het juridische kader, stimulerende maatregelen, maatschappelijk draagvlak en omgevingsmanagement. Het schept de randvoorwaarden voor een transitie naar LNG.”

50-50-500-DOELSTELLING
Voor de korte termijn formuleerde het platform de 50-50-500-doelstelling, de Green Deal LNG: in 2015 moeten ten minste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks LNG gebruiken. De eerste tachtig trucks op LNG zijn al een feit. Nu de binnenvaart vanaf 1 juli in de Seinehaven te Rotterdam LNG mag bunkeren, is opnieuw een belangrijke stap gezet. Hanegraaf: “Om dat te bereiken heeft de gemeente Rotterdam de havenbeheersverordening moeten aanpassen. Samen met andere havenbedrijven uit onder andere Amsterdam, Gotenburg en Antwerpen bereidt het Havenbedrijf nu verdere internationale regelgeving voor. Uiteindelijk concentreren we ons op het Wadden- en Noordzeegebied en het Rijnvaartgebied Rotterdam-Basel. Het draait dan om twee situaties: het bevoorraden van een tankstation en het bunkeren van een schip aan de kade. Daarvoor moeten nogal wat kwesties worden opgelost en toepassingen worden bedacht.”

OPROEP
Hoe kan worden voorkomen dat de tankslangen waarmee schepen varend worden bevoorraad bevriezen? Hoe kan de truckchauffeur op een veilige manier zelf tanken? Hoe wordt de druk opgevangen als de temperatuur van LNG langzaam oploopt? Wat gebeurt er bij een aanvaring met de scheepswand? Welke bruggen een woongebieden komt een schip tegen op weg van Rotterdam naar Basel? Om die vragen aan de hand van onderzoek en ontwikkeling te beantwoorden, riepen de overheid en de industrie het Small Scale LNG Innovation Programme in het leven. “Na het succes van de eerste tender die leidde tot twaalf uitgevoerde projecten, organiseert TNO nu een tweede ronde waarin consortia innovatieve projectvoorstellen kunnen doen. Voor het programma is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Nederland staat aan de vooravond van een transitie naar LNG. Partijen die daarin een rol willen spelen roep ik graag op contact met ons op te nemen.”

Meer… TNO