Tocardo zoekt investeerders voor getijdenprojecten

Nederland heeft een technologische voorsprong in het opwekken van groene energie uit getij; investeert u mee in dit stukje Hollands Glorie? Getijdenstroom is een nog relatief nieuwe vorm van duurzame energieopwekking met een enorme potentie. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines (‘onderwaterwindmolens’) aan het draaien en deze turbines zetten de draaiende beweging om in stroom.

De grote voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de energieopwekking.

Het in Den Oever (NH) gevestigde Tocardo richt zich sinds 2008 in het ontwerpen en produceren van getijde energie turbines. Daarnaast verleent men installatie- en onderhoudsdiensten rondom deze turbines.

In toenemende mate is Tocardo International B.V. actief in de ontwikkeling van getijde energieprojecten middels locatieselectie, haalbaarheidsstudies, Front End Engineering Design (FEED), bouwen van businesscases, en de daaraan gelieerde financiële en operationele aspecten.

Na de fase van productontwikkeling zijn de eerste contracten met afnemers van de turbines getekend.

Tot op heden heeft Tocardo de exclusieve rechten verkregen voor de ontwikkeling van 5 getijdenprojecten in het Verenigd Koninkrijk (Fall of Warness en Isle of Wight), in Canada (Bay of Fundy) en in Nederland (Oosterscheldekering). De verwachting is dat deze projecten binnen de komende 2 tot 5 jaar geïnstalleerd zijn. Totaal worden er circa 245 turbines geïnstalleerd met een energieopwekkend potentieel van 59 Megawatt. Naast bovenstaande projecten heeft men de beschikking over een tiental turbines die operationeel zijn in de Afsluitdijk de Oosterscheldekering en in Orkney.

De vraag naar stroom uit getijde neemt toe en daarmee ook de vraag naar het benodigde werkkapitaal om zowel bovenstaande projecten als de zich in de groeiende pijplijn bevindende projecten te financieren. De overheid werkt aan instrumenten om de MKB sector te stimuleren, vanwege alle procedures en Basel III wetgeving voor de banken wordt financieren steeds lastiger. Nieuwe vormen van financiering zoals uitgifte obligaties zijn een hele belangrijke tool om verder te groeien.

De implementatie van de innovatie hangt altijd sterk af van regeerakkoorden, die voor onze sector de laatste kabinetperiodes niet voldoende waren. Eigenlijk verlangen wij terug naar een systeem zoals onder de SDE+ voor nieuwe technieken. Getijdenenergie vraagt om meer steun vanuit de regering en vanuit investeerders, alleen dan kan Tocardo de voorsprong behouden en deze technologie wereldwijd te vermarkten.

De eerste duizend megawatt wind op zee zijn ook gesubsidieerd, benadrukt Van Breugel: “Pas nu, door succesvolle tenders, gaat de kostprijs van windenergie hard omlaag, waardoor de staat miljarden euro’s in zijn zak houdt. Des te schrijnender dat er geen geld wordt uitgetrokken voor getijdenenergie.” 

“We hebben een technologische voorsprong. Gaan we die nu door overheidsbeleid kwijtraken?”, vraagt de CEO van Tocardo zich af. “Net als bij de windenergie is gebeurd? Nederland is een fantastisch innovatieland, maar helaas zijn we niet zo sterk in de implementatie.” In Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Canada liggen de concurrenten op de loer. Van Breugel: “Als er niets verandert halen zij ons binnen drie jaar in.”

Investeren in water? Obligatielening 7%
Om het benodigde werkkapitaal van zowel bovenstaande projecten als de zich in de groeiende pijplijn bevindende projecten te financieren, geeft Tocardo International B.V. voor 5 miljoen euro aan obligaties uit. De nominale waarde is 10.000 euro per obligatie. De minimale afname is 10 obligaties. De coupon wordt per jaar voldaan en bedraagt 7%. Gedurende de vijfjarige looptijd van de obligatie is deze verhandelbaar via het handelsplatform van Van Lanschot’s  Equity Management Services.

Online inschrijving mogelijk via de listingsite van Van Lanschot, onderhandsemarkt.nl/tocardo

Introductie-event obligatielening op 29 mei:
Voor geinteresseerde investeerders organiseert Tocardo op maandag 29 mei om 15.00 uur een introductie event in het NEMO Science Museum te Amsterdam. Gedurende dit event belicht CEO Hans van Breugel de achtergronden en de toekomstverwachtingen van Tocardo in relatie tot de uitgifte van de obligatie, CTO Pieter de Haas vertelt u meer over de ontwikkeling van de technologie. U kunt zich aanmelden voor dit introductie event via: [email protected]