Toezichtlasten scheepvaart in kaart gebracht

De inspectiediensten die actief zijn in de scheepvaart hebben gezamenlijk de toezichtlasten voor bedrijven in kaart gebracht. Het rapport dient als uitgangspunt voor het verbeteren van het toezicht en het terugdringen van inspectielast voor bedrijven.

Bron: IVW, 29-01-2008;