Topdrukte voor Reddingsbrigade deze zomer

Door de warme zomer zijn er veel meer zwemmers in het open water dit jaar. De Reddingsbrigade beleefde een topdrukte van begin juli tot begin augustus. Zij hebben aan de kust in die periode 3259 hulp verleend. Dit jaar zijn de verdrinkingsongevallen erg hoog en de Reddingsbrigade maakt zich zorgen over dat steeds meer kinderen en volwassenen minder goed kunnen zwemmen.

Het is duidelijk dat het verantwoordelijkheidsbesef en de kennis van de risico’s bij zwemmen in open water bij veel mensen ontbreken volgens de Reddingsbrigade. Als mensen niet goed op de hoogte zijn vergroot dat de kans op verdrinking.

De Reddingsbrigade benadrukt dat het essentieel is om op jonge leeftijd te leren zwemmen. Alle badgasten moeten op de hoogte zijn van alle risico’s van zwemmen in open water, (veranderende) omstandigheden en hoe te handelen als iemand zelf of een ander in de problemen is.

“Verantwoordelijkheidsbesef onvoldoende tussen de oren”
Koen Breedveld, algemeen directeur van Reddingsbrigade Nederland: ,”Ik krijg nu meerdere keren per week melding van weer een verdrinking; in zee, in recreatieplassen, in rivieren, in zwembaden en in vijvers. Onnodig. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt primair bij de zwemmer zelf, of bij zijn of haar ouder. Maar klaarblijkelijk krijgen we dat verantwoordelijkheidsbesef onvoldoende tussen de oren. De initiatieven die we nemen zijn stuk voor stuk waardevol, maar er valt nog zoveel meer te winnen. En dat is nodig ook, anders zie ik het aantal verdrinkingen niet afnemen.”

Factoren
Ondanks alle inspanningen van organisaties als Reddingsbrigade Nederland zijn er verdrinkingsongevallen te betreuren. Ook op locaties waar toezicht is. Daarbij spelen verschillende factoren een negatieve rol: kinderen die de basisschool verlaten zonder zwemdiploma, afname van het schoolzwemmen, nieuwkomers die niet of nauwelijks hebben leren zwemmen en een dalend zwembadbezoek.

Regelmatig zwemmen en oefenen
Zwemvaardigheid komt niet alleen voort uit het behalen van zwemdiploma’s. Ook het op peil houden van het niveau door regelmatig te zwemmen en te oefenen heeft een positief effect op de zwemveiligheid. In dat verband moet het Zwemakkoord met de titel ‘Nederland zwemt samen!’ tot krachtige resultaten leiden. Reddingsbrigade Nederland, de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) versterken hiermee de onderlinge samenwerking om meer Nederlanders aan het zwemmen te krijgen.

Zwemlespakket
Een recent initiatief is de ontwikkeling van een zwemlespakket voor een ‘natte’ gymles. Als doel om jonge kinderen van 6 tot 10 jaar de basisbeginselen en vaardigheden te leren om te zwemmen in open water en een kennis te laten maken met zwemmend redden. Dat biedt kansen om via scholen te werken aan bewustzijn. Ook ouders worden hierdoor gewezen op de risico’s van zwemmen in open water.

Project NL Zwemveilig
Een initiatief in samenwerkingsverband is het project NL Zwemveilig, dat de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), coördineert. Een deelproject daarvan is Zwemveiligheid Open Water, waarbij Reddingsbrigade Nederland het voortouw neemt. Hierbij is toezichthouding een van de aandachtspunten. Toezicht kan beter worden georganiseerd en er zijn alternatieven aan te dragen. De NRZ stelde namens de zwembadbranche een plan van aanpak op.