Uitbreiding netwerk elektronische neuzen

  • binnenland

In de loop van 2015 worden met behulp van financiering van het Rijk tientallen elektronische neuzen, oftewel ‘e-noses’ in en rondom de regio Zuid-Holland-Zuid geplaatst.
In Alblasserdam komt aan de Jan Smitkade een e-nose. Men heeft juist voor deze locatie gekozen om ontgassende tankschepen op het water tijdig te kunnen traceren.

Met de plaatsing van de e-noses ontstaat een logische verbinding tussen de bestaande ‘e-nose’-netwerken in Brabant en het Rijnmondgebied en wordt de effectiviteit van het gehele netwerk vergroot.

Wethouder Arjan Kraijo: “Luchtkwaliteit is erg belangrijk. We zijn dan ook verheugd dat er binnenkort in Alblasserdam ook een e-nose komt. Veranderingen in de luchtsamenstelling worden dan snel waargenomen. En hiermee kunnen we dus de omgevingskwaliteit beter bewaken.”

Door meerdere e-noses in een gebied op een slimme manier (rekening houdend met de locatie van bedrijven en de meest voorkomende windrichting) ten opzichte van elkaar te positioneren is de werking ervan het meest effectief. Zo kunnen hinderbronnen -zoals een ontgassend schip of een bedrijf dat vluchtige stoffen uitstoot en/of geuroverlast veroorzaakt- makkelijker worden gevonden.
Het huidige programma en de huidige plaatsing betreft 35 e-noses in de regio’s Hoeksche Waard en Drechtsteden en 13 in de Alblasserwaard.

Meer… Gemeente Alblasserdam 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten